Sợ nhiễm COVID-19, người phụ nữ Anh đi chợ bằng bóng hơi

Một người phụ nữ đã chui vào quả bóng hơi lớn đến tới siêu thị nhằm tránh bị nhiễm Covid-19 ở Herne, Anh.